Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Yhdyskuntajätteen koostumustiedon laadun parantaminen
Julkaistu

08.07.2021

ISBN

978-952-361-400-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-400-0

Asiasanat ja teemat

yhdyskuntajätteet, koostumus, sekajätteet, jätehuolto

Sivumäärä

54

Info

Yhdyskuntajätteen koostumus tunnetaan vain osittain. Eri alkulähteillä syntyneiden sekalaisten jätteiden, kuten seka- ja energiajätteiden, koostumus vaihtelee. Kotitalousjätteiden sekajätekoostumusta on selvitetty eri alueilla, mutta hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan sekalaisten jätevirtojen koostumuksesta ei ole julkaistua tietoa.

Yhdyskuntajätteen koostumustietoja tarvitaan uudistuneen jätedirektiivin edellyttämässä raportoinnissa sekä jätehuollon suunnittelun ja ohjauskeinojen tukena.

Tässä raportissa on tarkasteltu erilaisia tapoja muodostaa yhdyskuntajätteen koostumus. Tehdyn selvityksen keskiössä ovat erityisesti hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan jätteet sekä seka-, energia- ja biojätteiden koostumus. Lisäksi selvitettiin Ruotsin ja Irlannin käyttämiä tiedonkeruumenetelmiä ja kokemuksia kotitalouksien sekajätetutkimuksissa käytetystä ohjeistuksesta sekä laajan toimijahaastattelun pohjalta muodostettiin vaihtoehtoiset tavat muodostaa vankempi tietopohja yhdyskuntajätekoostumuksesta. Lopuksi tarkasteltiin mahdollisia ohjauskeinoja tiedonkeruun vahvistamiseksi.

Selvityksessä päädyttiin suosittelemaan alakohtaisia koostumusselvityksiä yhdistettynä alakohtaisiin ominaisjätemäärätietoihin kokonaiskuvan muodostamisessa. Menetelmän käyttöönoton vahvistamiseksi ehdotettiin vapaaehtoista sopimista. Koostumustiedolle tarvitaan myös oma tietojärjestelmä.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy