Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse
Julkaistu

08.04.2021

ISBN

978-952-383-638-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-638-9

Asiasanat ja teemat

småbarnsfostran, utbildning, inlärning, forskning och utveckling

Sivumäärä

96

Info

I den utbildningspolitiska redogörelsen ger statsrådet riktlinjer för utvecklingen av utbildningen och forskningen så att de betjänar Finland, finländarna och det internationella samfundet på ett sätt som tryggar hållbar utveckling. I redogörelsen presenteras en vision för utbildningen och forskningen som sträcker sig fram till 2040-talet och fastställs de ändringar som behövs i resurserna, strukturerna och styrningen för att svara mot och påverka förändringsfaktorerna i verksamhetsmiljön och för att skapa förutsättningar för ett meningsfullt liv för alla. Visionen och de åtgärder som behövs för att uppnå den grundar sig på en analys av nuläget för utbildningen och forskningen samt av de centrala förändringarna i omvärlden.

Målet är en stark bildningsgrund, välbefinnande hos alla som lär sig och jämlikhet i utbildningen, en hög utbildnings- och kompetensnivå, utbildning och forskning som ordnas på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt, utnyttjande av samarbete och digitalisering samt internationalisering inom utbildningen och forskningen.

För att uppnå detta föreslås åtgärder som gäller allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning och evidensbaserad kunskap, fritt bildningsarbete, kontinuerligt lärande, konst- och kulturfostran och grundläggande konstundervisning samt studiestöd. För den svenskspråkiga utbildningen, lärandet hos invandrare, lärandet hos personer med funktionsnedsättning och den samiskspråkiga utbildningen presenteras separata lägesbilder och åtgärder som främjar situationen.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy