Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Datanhallinta-asetus: kansallinen täytäntöönpano : Työryhmän selvitys
Julkaistu

26.05.2023

ISBN

978-952-243-949-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-949-9

Asiasanat ja teemat

digitalisaatio, data, tietovarannot, tietoyhteiskunta

Sivumäärä

112

Info

Datanhallinta-asetus on uutta EU-sääntelyä. Asetuksena se on suoraan sovellettava eikä vaadi samanlaista täytäntöönpanoa kuin direktiivit. Kansalliseen sääntelyyn ja käytäntöön sisältyvät mahdolliset päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet on kuitenkin poistettava siltä osin kuin kansallista liikkumavaraa ei ole. Lisäksi asetuksessa edellytetään tietyn kansallisen sääntelyn antamista.

Selvityksessä kuvataan asetuksen taustaa, tavoitteita ja pääasiallista sisältöä. Tämän jälkeen keskitytään niihin säännöksiin, jotka koskevat julkista sektoria.

Selvityksessä kuvataan, mihin organisaatioihin ja mihin dataan asetuksen säännöksiä julkisen sektorin elinten datan uudelleenkäytöstä sovelletaan. Tämän jälkeen eritellään asetuksen sääntelyä uudelleenkäytön järjestämisestä. Kyse on menettelysääntelystä, eikä asetus itsessään velvoita asettamaan dataa saataville uudelleenkäyttöä varten.

Selvityksessä käydään läpi asetuksen edellyttämä seuraamussääntely sekä arvioidaan sen toteuttamista kansallisesti.

Lisäksi arvioidaan, miten asetuksesta tulevat uudet tehtävät olisi tarkoituksenmukaista kansallisesti järjestää. Asetuksessa säädetään keskitetystä tietopisteestä uudelleenkäytettäville tiedoille, toimivaltaisesta elimestä tukemaan datan saataville asettamista sekä toimivaltaisesta valvontaviranomaisesta datan välityspalveluiden ja tunnustettujen data-altruismipohjaisten organisaatioiden suhteen.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy