Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sovittelun tilanne ja kehittämistarpeet oikeusministeriön hallinnonalalla : Sovittelutoimintaa edistävän työryhmän suositukset
Julkaistu

25.05.2023

ISBN

978-952-400-563-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-563-0

Asiasanat ja teemat

sovittelu, tuomioistuinlaitos, riita-asiat, sovittelijat, syyttäjät, Rikosseuraamuslaitos, vaihtoehtoinen konfliktinratkaisu, tuomioistuinsovittelu, rikos- ja riita-asioiden sovittelu, sovinnon edistäminen, poliisi, syyttäjä

Sivumäärä

72

Info

Oikeusministeriö asetti sovittelutoimintaa edistävän työryhmän (VN/2924/2020) 1.3.2020–30.4.2023 väliseksi ajaksi. Työryhmä selvitti (1) sovittelun ja vaihtoehtoisten konfliktinrat-kaisukeinojen tämänhetkistä tilannetta, rakenteita ja mahdollisia lainsäädännön kehittämis-tarpeita oikeusministeriön hallinnonalalla, (2) mahdollisuuksia sovittelutoiminnan käyttöalan laajentamiseen ja laadun kehittämiseen, (3) tarvetta sovittelutoiminnan kansalliseksi koordinoimiseksi, (4) arvioi lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista sekä (5) digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sovittelumenettelyjen kehittämisessä.

Raportissa kuvatut suositukset liittyvät tuomioistuinsovitteluun, rikos- ja riita-asioiden sovitteluun, rikosprosessiin ja rikosseuraamusalaan sekä koskevat suomalaisen sovittelu-toiminnan käyttöalan laajentamista, laadun kehittämistä, kansallista koordinaatiota, digitali-saation edistämistä ja lähisuhdeväkivallan jatkoa. Suositusten valmistelussa hyödynnettiin toimeksiannon tueksi tilattuja tutkimuksia.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy