Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot : Opetus- ja tutkimustyön tekemisen ehdot ja mahdollisuudet yliopistossa
Julkaistu

25.01.2023

ISBN

978-952-383-294-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-294-7

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, yliopistot, tutkimustyö, opetustyö, johtaminen, tasa-arvo

Sivumäärä

134

Info

Raportissa tarkastelemme erilaisissa asemissa olevien opetus- ja tutkimustyön tekijöiden tehtäviä, työn tekemisen ehtoja ja mahdollisuuksia ja niiden muutoksia. Erittelemme haastatteluaineistoihin pohjautuen tutkija-opettajien työnkuvaa ja urakehitystä. Aineistot on kerätty Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoista.

Tutkija-opettajien työtehtävissä on perustehtävien lisäksi painottuneet tutkimusrahoituksen hakeminen ja johtaminen eri muodoissaan. Tenure track -uramalli on noussut urakehitysten, -mahdollisuuksien ja arvottamisen vertailukohdaksi. Se erottelee varhaisessa vaiheessa opetuspainotteisen, tutkimuspainotteisen ja professuuriin johtavan uran.

Tutkija-opettajat työskentelevät työnimikkeestä riippumatta erilaisissa toimenkuvissa ja olosuhteissa. “Hyvän” akateemisen työn tekemisen mahdollisuudet vaihtelevat ajallisten resurssien mukaan. Lisäksi tehtävät ja vastuut, kuten hallintotehtävät, ovat lisääntyneet. “Näkymättömän työn” määrän kasvu on lisännyt työn kuormitusta. Tutkimus- ja opetustyö koetaan kuitenkin edelleen merkityksellisenä.

Tutkija-opettajien työn kehittämiseksi tulisi kiinnittää huomiota erilaisten työtehtävien näkyväksi tekemiseen ja tasavertaiseen jakamiseen yksiköissä, digitaalisten järjestelmien toimivuuteen, tutkimuksen jatkuvuuden mahdollistamiseen ja laadun arvioinnin tarkoituksenmukaisuuteen sekä opetusresurssien riittävyyteen.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy