Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys tuomioistuimien ulkopuolisen riidanratkaisun ja sovittelun kehittämiseksi
Julkaistu

20.01.2023

ISBN

978-952-400-330-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-330-8

Asiasanat ja teemat

sovittelu, riita-asiat, yritykset, selvitys

Sivumäärä

46

Info

Selvityksessä kuvataan nykyisin käytössä olevia sovittelumenettelyjä ja niiden soveltuvuutta pienten ja keskisuurten yritysten riitojen ratkaisemiseen. Selvitys pohjautuu alan toimijoiden käytännön kokemuksiin ja havaintoihin sekä riidanratkaisun ja sovittelun alalla käytyyn diskurssiin.

Selvityksessä todetaan, että pienten ja keskisuurten yritysten käytössä on jo nykyisin useampia tuomioistuimen ulkopuolisia sovittelu- ja riidanratkaisumenetelmiä. Niiden käyttöaste on kuitenkin hyvin matala. Tärkeimmiksi esteiksi tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvan sovittelun yleistymiselle on tunnistettu tiedon puute, kustannusesteet ja institutionaalisen sovittelijajärjestelmän puuttuminen. Oikeushallinnon resurssien kannalta selvityksessä on tunnistettu, että alioikeuksissa on tarpeettomasti vireillä useita riita-asioita, jotka voitaisiin sovitella jo aikaisemmassa vaiheessa.

Suppeana oikeusvertailuna selvityksessä on kuvattu erilaisia oikeusriitojen sovitteluun liittyviä järjestelmiä muissa pohjoismaissa ja EU-maissa.

Selvityksessä ehdotetaan tuomioistuimen ulkopuolisen sovittelijainstituution luomista. Tuomioistuin voisi osoittaa riidan sovittelijaksi myös muun oikeudellisen sovittelukoulutuksen saaneen henkilön kuin virkatuomarin. Järjestelmä muistuttaisi pesänjakajainstituutiota. Lisäksi ehdotetaan, että oikeudenkäymiskaaren uudistamisen yhteydessä selvitettäisiin mahdollisuutta pakollisen sovitteluistunnon käyttöönotolle dispositiivisissa riita-asioissa. Siviiliprosessin työnjakoa selkeytettäisiin sovittelun, sovinnon edistämisen ja oikeudenkäynnin valmistelun osalta.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy