Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vaalijärjestelmän resilienssi
Julkaistu

24.11.2022

ISBN

978-952-400-295-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-295-0

Asiasanat ja teemat

vaalit, vaalijärjestelmät, äänioikeus, resilienssi, äänestäminen, varautuminen

Sivumäärä

108

Info

Selvityksessä tehdään laaja katsaus Suomen vaalijärjestelmään ja sen ominaisuuksiin varautumisen näkökulmasta. Selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva vaalijärjestelmän resilienssistä ja siitä, millaisia vaikutuksia eri ilmiöillä voi mahdollisesti olla vaalien toimittamisen kannalta.

Selvityksen ensimmäisessä osassa vaalijärjestelmää tarkastellaan sen ominaisuuksien, viranomaisyhteistyön ja varautumissuunnitelmien kannalta. Vaalien toimittamisen osalta tuodaan esille se, kuinka vaalit ovat riippuvaisia myös vaalijärjestelmän ulkopuolisesta yhteiskunnasta. Selvityksessä on jäsennelty niitä seikkoja, jotka tulisi ottaa tällaisessa tarkastelussa huomioon, kun arvioidaan vaalien toimittamista poikkeuksellisissa oloissa. Selvityksessä tuodaan esiin vaalien siirtämiseen liittyvät hankaluudet.

Teemaosiossa tarkastellaan vaalijärjestelmän eri ominaisuuksia, jo olemassa olevia varautumiskeinoja niihin sekä tuodaan esille mahdollisia jatkokehittämisideoita. Selvityksessä ehdotetaan seitsemää toimenpidettä vaalien resilienssin turvaamiseksi tulevaisuudessa. Toimenpiteet liittyvät mm. varautumistyön resursointiin, riskienhallinnan kehittämiseen ja vaaliviranomaistyön organisointiin

Selvitys ei itsessään ole riski- tai uhka-analyysi; se ei ota kantaa tai arvioi eri uhkien todennäköisyyksiä tai niiden realisoituessa vaikutusten vakavuutta.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy