Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ympäristön tilan seurannan strategia 2030
Julkaistu

23.11.2022

ISBN

978-952-361-207-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-207-5

Asiasanat ja teemat

seuranta, strategiat, ympäristön tila, ympäristönmuutokset

Sivumäärä

125

Info

Ympäristön tilan seurannan strategia 2030 jatkaa ympäristöministeriön vuonna 2003 aloittamaa ympäristöseurantojen arviointi-, kehittämis- ja uudistamisprosessia. Strategiatyön keskeinen tavoite on määritellä toimintamallit, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti tuottaa luotettavaa ympäristötietoa tukemaan päätöksentekoa, edistämään kestävän kehityksen tavoitteita ja täyttämään kansainvälisten ympäristösopimusten edellyttämiä sitoumuksia. Seurannan tulee vastata eri käyttäjäryhmien tarpeisiin ja tuottaa luotettavan kuvan Suomen ympäristön tilasta.

Strategian uudistamiseen koottiin koordinaatioryhmä keskeisten ympäristöseurantaa toteuttavien organisaatioiden edustajista. Ryhmä toi työhön maamme parhaan asiantuntemuksen ja sitoutti toteutukseen myös laajemmin edustamansa organisaation asiatuntemusta. Koordinaatioryhmä määritteli myös uuden strategian toteuttamiseen tarvittavan toimenpideohjelman rakennetta ja toimintatapoja.

Strategialla on viisi päätavoitetta:

1) Lisätään ja sujuvoitetaan ympäristöseurannan yhteistyötä ja ympäristödatan hyödynnystä,

2) Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia seurantamenetelmiä,

3) Automatisoidaan seurantatiedon keräys, analysointi ja tiedon välitys,

4) Sopeutetaan seuranta vastaamaan nopeasti muuttuviin ympäristöpaineisiin ja ilmiöihin ja

5) Kehitetään tiedonhallinnan rakenteita ja toimintatapoja ja varmistetaan tiedon mahdollisimman vapaa saatavuus kaikille käyttäjäryhmille. Strategian toteutusta arvioidaan ja muokataan säännöllisesti alkaneen strategiakauden aikana.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy