Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets redogörelse för rättsvården
Julkaistu

17.11.2022

ISBN

978-952-383-954-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-954-0

Asiasanat ja teemat

redogörelser, rättstaten, rättsäkerhet, rättsväsende

Sivumäärä

82

Info

I denna redogörelse för rättsvården ges en sammanhållen helhetsbild av den finländska rättsvårdens nuläge, verksamhetsförutsättningar och utvecklingsriktningar. Inom den omfattande helhet rättsvården utgör fokuserar redogörelsen på domstolsverkets, Åklagarmyndighetens, Utmätningsverkets, Brottspåföljdsmyndighetens, rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens, Rättsregistercentralens, konsumenttvistenämndens samt diskriminerings- och jämställdhetsnämndens verksamhet.

Enligt internationella jämförelser står den finländska rättsstaten på stadig grund. Otillräckliga anslag för rättsvården och verksamhetsförutsättningar för aktörerna har dock redan länge ingett betydande oro, och trots betydande anslagsökningar under innevarande mandatperiod är läget inom rättsvården inte tillfredsställande. Viktiga rättssäkerhetsproblem är bland annat långvariga rättsprocesser och dyra rättegångar. Samtidigt är personalen överbelastad.

I denna redogörelse föreslås målsättningar på medellång sikt för en skälig kvalitet på rättsvården samt åtgärder för att säkerställa rättsvårdens resurser, effektivera interna strukturer och processer samt förbättra tillgången till juridiska tjänster och kundservicen. För att trygga rättsvårdens verksamhetsförutsättningar och uppnå målen för rättsvården krävs en permanent tilläggsfinansiering i medeltal 90 miljoner euro per år.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy