Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kiinteistöomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittäminen : Työryhmän mietintö
Julkaistu

12.07.2022

ISBN

978-951-663-158-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-158-8

Asiasanat ja teemat

kiinteistöt, etuosto-oikeus, kiinteistökauppa, lupamenettely, kiinteistöomistus

Sivumäärä

58

Info

Työryhmä ehdottaa muutettavaksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annettua lakia, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annettua lakia ja etuostolakia. Lupalain soveltamisalaa, kansalaisuudettomien tai kansalaisuudeltaan tuntemattomien luvanhakuvelvollisuutta sekä luvanhakuvelvollisuuden vapautuksia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.

Luvan hakijalla olisi velvollisuus myötävaikuttaa asian selvittämiseen kielteisen päätöksen uhalla. Kielteinen päätös voitaisiin antaa, jos on ilmeistä, ettei hankittava kiinteistö soveltuisi ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Kielteinen päätös voitaisiin antaa myös, jos kiinteistön hankkii henkilö, joka on saanut karkotuspäätöksen ja oleskelee maassa laittomasti. Puolustusministeriöllä olisi oikeus selvittää hankinnan rahoitus. Kiinteistön hankinta ei saisi uhata kansallista turvallisuutta.

Valtion etuosto-oikeudella olisi etusija kunnan oikeuteen nähden. Valtiolla olisi etuosto-oikeus kiinteistön kaupassa, jos se olisi tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Etuosto-oikeuden alueellista soveltamisalaa yhtenäistettäisiin. Puolustusministeriölle ja sisäministeriölle lisättäisiin lausuntopyyntövelvollisuus etuosto-oikeuden käyttöä koskien. Valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä päättämisen määräaika nousisi neljään kuukauteen.

Lakien tiedonsaantioikeuksia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin ja laajennettaisiin.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy