Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Nationell genomförandeplan för FN:s årtionde för havsforskning
Julkaistu

23.06.2022

ISBN

978-952-383-337-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-337-1

Asiasanat ja teemat

havsforskning, hav, havsskydd, miljöns tillstånd, sjöfart, sjösäkerhet, hållbar utveckling, FN:s årtionde för havsforskning, klimatförändringen, marin produktion, havskunskap

Sivumäärä

25

Info

FN:s generalförsamling beslutade 2017 att FN ska ha ett årtionde för havsforskning 2021–2030 för att stödja havsforskningen inom genomförandet av målen för hållbar utveckling. Statsrådets kansli tillsatte den 2 juni 2021 en styrgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till FN:s årtionde (2021–2030) för havsforskning som stöder hållbar utveckling i Finland och samordna genomförandet av det.

Verkställandet av årtiondet för havsforskning är baserat på statsrådets principbeslut om riktlinjer för havspolitiken som fattades 2019. Förslaget om att verkställa årtiondet i Finland utarbetades utifrån riktlinjerna och statsrådets principbeslut om Finlands åtgärdsprogram för havspolitik 2022. Verkställighetsplanen för årtiondet för havsforskning följer de prioriterade områdena i den globala verkställighetsplanen och beaktar både Östersjöforsningen och forskningen om världshaven och olika utvecklingsbehov och riktningar inom hållbart utnyttjande. Planen främjar uppnåendet av målen för hållbar utveckling och integreringen av havskunskap i samhällsdebatten och i beslutsfattandet större utsträckning.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy