Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kestävän kehityksen toimikunnan Agenda2030 -tiekartta
Julkaistu

13.05.2022

ISBN

978-952-383-024-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-024-0

Asiasanat ja teemat

kestävä kehitys, tiekartat, hyvinvointi, ympäristö, YK, Agenda2030

Sivumäärä

86

Info

Suomen kestävän kehityksen toimikunta valmisteli vuoden 2021 aikana kansallisen Agenda2030 -tiekartan, joka on keskipitkän aikavälin suunnitelma siitä, millaisilla toimilla Suomi saavuttaa YK:ssa vuonna 2015 sovitun globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) tavoitteet.

Päätös tiekartan laadinnasta sisältyi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, ja tiekartan valmistelu annettiin toimikunnan tehtäväksi joulukuussa 2020. Agenda2030 -tiekartta hyväksyttiin toimikunnan kokouksessa 7.2.2022, ja luovutettiin hallitukselle hyödynnettäväksi hallituksen työssä.

Agenda2030 -tiekartta pyrkii kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen kuuden järjestelmäluonteisen kokonaisuuden (muutosalueen) kautta. Kunkin muutosalueen osalta tiekartta sisältää vuoteen 2030 ulottuvan muutosvision, joukon visioita konkretisoivia muutostavoitteita, sekä kuvauksen keskeisistä yhteiskunnan eri aloja koskettavista toimenpiteistä, jotka ovat avainroolissa muutoksen toteutumiseksi. Kuuden muutosalueen lisäksi tiekartta käsittelee Suomen tukea Agenda2030:n toteutumiselle globaalisti.

Tiekartta sisältää myös viisi läpileikkaavaa periaatetta, joiden noudattaminen toimeenpanotyössä on keskeistä. Nämä periaatteet ovat oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon varmistaminen; koko yhteiskunnan osallistaminen ja osallisuus; heikoimmassa asemassa olevien korostettu huomioiminen (Leave no one behind); pitkäjänteisyyden ja politiikkajohdonmukaisuuden varmistaminen; sekä globaalin vastuun kantaminen.

Tiekartan hyväksymisen yhteydessä helmikuussa 2022 toimikunta päätti toimikunnan strategian uudistamisesta siten, että tiekartan pääsisältö muodostaa uuden strategian ytimen. Uusi strategia "Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi" hyväksyttiin toimikunnan kokouksessa 10.3.2022, ja on julkaistu valtion julkaisuarkisto Valtossa.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy