Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lääketiedon hyödyntäminen : Selvitysraportti
Julkaistu

13.05.2022

ISBN

978-952-00-8687-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8687-9

Asiasanat ja teemat

lääkehoito, lääkehuolto, indikaattorit, tilastot, rekisterit, lääketieto, tietopohja

Sivumäärä

84

Info

Lääkehoidon ja -huollon tietopohja on laadukas ja runsas, mutta pirstaleinen. Tietopohja koostuu useista tietoaineistoista, joita ovat raakatietolähteet, rekisterit, tietokannat, mastertietolähteet, tilastot, yhteenvedot ja indikaattorit. Tietopohjaa ylläpitävät ja kehittävät useat toimijat. Keskeisiä tiedon tuottajia ovat Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Tietoa tuottavat myös useat muut kaupalliset ja julkiset toimijat.

Tiedon keskeisiä hyödyntäjiä ovat STM, THL, Palveluvalikoimaneuvosto Palko, Lääkkeiden hintalautakunta Hila, Valvira, Fimea, aluehallintovirastot, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt kaikissa kokoluokissa sekä tulevien hyvinvointialueiden strateginen ja operatiivinen johto. Tiedon tuottajat hyödyntävät tietoa esim. oman organisaationsa, viranomaisyhteistyön sekä viranomaistehtäviensä kehittämiseen.

Selvityksen aikana tunnistettiin useita käynnissä olevia tai käynnistyviä lääketietopohjan kehittämishankkeita. Keskeisiä hankkeita ovat esimerkiksi kansallisen lääkityslistan kehitystyö sekä selvitystyö lääketietovarannosta. Lisäksi tunnistettiin eri kehityskohteita. Keskeisimmiksi kehitysteemoiksi tunnistettiin alueellisen ja kansallisen tason tahtotilan muodostaminen, vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustieto, lääkehoidon seurantatieto ja tietojärjestelmäkehittäminen.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy