Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Budgetöversikt 2022 : Översikt över statsbudgeten, januari 2022
Julkaistu

14.01.2022

ISBN

978-952-367-898-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-898-9

Asiasanat ja teemat

ekonomisk politik, statsbudgeten, budgeter, budgetering, statsfinanserna, Budgetöversikt

Sivumäärä

49

Info

I denna publikation granskas budgeten för 2022, som riksdagen godkände i december. Avsikten är att ge en kort beskrivning av centrala teman i statsbudgeten för 2022.

Budgeten baserar sig på en oberoende ekonomisk prognos från finansministeriets ekonomiska avdelning, och den presenteras i den Ekonomiska översikten.

År 2021 beräknas bruttonationalprodukten (BNP) öka med 3,4 procent. På grund av den accelererade coronaviruspandemin och restriktionerna blir tillväxten vid årsskiftet långsammare än beräknat, men BNP fortsätter att öka med 3 procent 2022. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter och tillväxten ökar 2022 framför allt inom de branscher där produktionen ännu inte nått upp till nivån före pandemin, till exempel inom hotell- och restaurangverksamheten.

Underskottet i de offentliga finanserna, som blivit stort till följd av coronavirusläget, minskar snabbt under de närmaste åren. De offentliga finanserna stärks till följd av den snabba ekonomiska tillväxten och det faktum att de stödåtgärder som det beslutats om på grund av coronaviruspandemin minskar. Efter den snabba konjunkturuppgången uppvisar de offentliga finanserna dock fortfarande ett underskott. Inom de offentliga finanserna råder en strukturell obalans mellan utgifter och inkomster.

Anslagen i budgeten för 2022 uppgår till 64,9 miljarder euro. Statens budgetekonomi beräknas uppvisa ett underskott på cirka 7 miljarder euro. Utgiftsnivån sjunker med 0,3 miljarder euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2021 framför allt därför att de utgifter som hänför sig till coronavirusläget minskar. På motsvarande sätt höjs utgiftsnivån av lagstadgade och avtalsbaserade indexhöjningar, ändringskostnaderna för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, avgifter till Europeiska unionen och den ändrade tidsmässiga förändringen av finansieringen för välfärdsområdena.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy