Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Användning av kemikalieuppgifter i miljötillstånd : Anvisning för tillstånds- och tillsynsmyndigheter
Julkaistu

08.10.2021

ISBN

978-952-361-067-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-067-5

Asiasanat ja teemat

miljöövervakning, tillståndsförfarande, kemikalier, miljöskydd

Sivumäärä

58

Info

Målet med anvisningen för tillstånds- och tillsynsmyndigheterna är att förbättra nivån på det miljö- och hälsoskydd som gäller kemikalier och att säkra verksamhetsutövarnas likabehandling.

Anvisningen handlar om lämnandet av de uppgifter om kemikalier som behövs för miljötillståndet och för tillsynen över det samt om användningen av KemiDigi-systemet för inlämnande av uppgifter. I syfte att underlätta förfarandet för miljötillstånd beskriver anvisningen hur man kan identifiera de mest betydande kemikalierna och hur de ska behandlas vid prövning av och beslut om tillstånden. Anvisningen beskriver också hur miljövårdsmyndigheten utövar tillsyn över kemikalier i enlighet med miljöskyddslagen och kemikalielagen.

Anvisningen kompletterar anvisningen för miljötillsynen (Miljöförvaltningens anvisningar 2/2016) och anvisningarna för det elektroniska systemet för e-tillstånd (eLupa).

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy