Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Arviomuistio julkisen hallinnon tietojärjestelmien sääntelyn nykytilasta ja kehittämistarpeista
Julkaistu

11.10.2021

ISBN

978-952-367-693-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-693-0

Asiasanat ja teemat

tietojärjestelmät, julkinen hallinto, tietovarannot, tietoturva, tiedonhallinta, virkavastuu, hyvä hallinto, Julkisen hallinnon ICT

Sivumäärä

127

Info

Yleislainsäädännössä ei ole säädetty tietojärjestelmän olennaisista vaatimuksista asian käsittelyn asianmukaisuuden ja selvittämisvelvollisuuden toteuttamisessa. Tällaisista tietojärjestelmien olennaisista vaatimuksista voitaisiin säätää lailla. Lisäksi tietojärjestelmien kehittämisen ja käytön ohjaukseen ja valvontaan liittyviä vastuita tulisi eri viranomaisten välillä selkeyttää.

Hallinnon asiakkaan tulisi saa tiedot siitä, mihin yksilöityihin tietoihin viranomainen perustaa päätöksentekonsa niissä tilanteissa, joissa päätös voidaan tehdä täysin automatisoidusti.

Virkavastuun toteuttaminen on mahdollista kehittämällä automatisoitujen toimintaprosessien sisäistä ja ulkoista arviointi- ja varmistusmenettelyä. Viranomaisen toimintaan pitäisi kohdistaa selkeitä toimintavelvollisuuksia tietojärjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa siten, että hyvän hallinnon ja oikeusturvan vaatimukset on varmistettu ennakollisesti toimintaprosesseissa.

Riittävä tiedon laatu on asianmukaisen asiankäsittelyn ja lainmukaisen hallintoasian käsittelyn edellytys. Tietovarantojen laadun, vastuiden, ja käytön osalta automaattinen päätöksenteko edellyttää nykyistä tarkempaa sääntelyä.

Olisi arvioitava, mitä vaatimuksia vasten tietojärjestelmien vaatimuksenmukaisuutta arvioidaan, ja tulisiko arviointiprosessia tarkentaa lainsäädännössä.

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy