Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets försvarsredogörelse
Julkaistu

09.09.2021

ISBN

978-952-383-836-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-836-9

Asiasanat ja teemat

försvarspolitik, försvarssystem, landets försvar, redogörelser

Sivumäärä

62

Info

Statsrådets försvarsredogörelse till riksdagen drar upp de försvarspolitiska riktlinjerna för hur den finska försvarsförmågan ska upprätthållas och utvecklas. Genom försvarsredogörelsen och genom att verkställa den säkerställer man att den finska försvarsförmågan motsvarar de krav som verksamhetsmiljön ställer.

I statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (Statsrådets publikationer 2020:31) bedöms Finlands omvärld och presenteras prioriteringarna och målen för den finska utrikes- och säkerhetspolitiken. Försvarsredogörelsen fördjupar granskningen ur försvarspolitikens och det militära försvarets synvinkel. Försvarsredogörelsen har beretts genom ett tväradministrativt samarbete, och den parlamentariska uppföljningsgruppen har hörts. Riktlinjerna i försvarsredogörelsen sträcker sig fram till slutet av 2020-talet.

Genom försvarsredogörelsen och verkställandet av den tryggas Finlands försvarsförmåga i en spänd och svårförutsägbar verksamhetsmiljö, skapas förutsättningar för att upprätthålla och utveckla ett försvarssystem som täcker hela landet och beaktar alla domäner, dras riktlinjer upp för det personalbehov och de ekonomiska resurser som upprätthållandet av beredskapen, utbildningen av värnpliktiga samt utvecklingen av nya förmågor förutsätter samt styrs utvecklandet av det internationella försvarssamarbetet och den nationella lagstiftningen.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy