Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kokemuksia julkisten työvoimapalvelujen hajauttamisesta – Selvitys Tanskasta, Norjasta ja Saksasta
Julkaistu

09.09.2021

ISBN

978-952-327-808-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-808-0

Asiasanat ja teemat

työelämä, työ, työvoimapalvelut, TE-palvelut, työllisyys, työttömyys

Sivumäärä

76

Info

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa yleinen katsaus Euroopan maiden ja eräiden muiden maiden julkisten työvoimapalvelujen palvelurakenteisiin ja -rahoitusvastuisiin sekä kuvata tarkemmin kolmen tapaustutkimusmaan tilannetta. Selvitys on toteutettu marraskuun 2020– tammikuun 2021 välisenä aikana.

Työpolitiikan toimeenpanovastuun muutokset ovat vertailumaissa aina kytkeytyneet osaksi laajempia palvelurakenneuudistuksia eikä niitä voida erottaa muista uudistuksista. Suomessakin eri uudistusten kytkeytyminen toisiinsa tulisi huomioida. Vertailumaissa paikallisen tason kyky tuottaa palveluita vaihtelee. Kuntien tai niiden työpolitiikan eri asioihin kohdistuvien yhteistyörakenteiden tulisikin olla riittävä suuria, jotta palvelujen toteutus ja kehittäminen olisi mahdollista Palveluiden rahoitusvastuut jakautuvat sosiaaliturvan eri instrumenttien mukaisesti ja kuntiin kohdistuvia rahoituskannustimia on käytössä vain vähän. Vertailumaissa havaitaan, että hajautetussa palvelujärjestelmässä valtion ohjausrooli muuttuu lainsäätäjäksi sekä järjestelmää fasilitoivaksi tahoksi. Hajautettua palvelujärjestelmää voidaan tukea rahoituksella ja vahvalla tiedolla johtamisella. Lisäksi yhteinen asiakastietojärjestelmä on keskeinen edellytys hajautetun työvoimapalvelujärjestelmän toimivuudelle. Hajauttamisella on positiivisia vaikutuksia palvelujen integrointiin alueellisesti tai paikallisesti.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy