Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys oikeusministeriön hallinnonalalla toimivien erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä
Julkaistu

21.12.2020

ISBN

978-952-259-887-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-887-5

Asiasanat ja teemat

hallinnon kehittäminen, viranomaiset, hallinnonalat, riippumattomuus

Sivumäärä

61

Info

Oikeusministeriö asetti 19.3.2020 selvityshankkeen ministeriön hallinnonalalla toimivien erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien mahdolliseksi uudelleen järjestämiseksi. Selvitystoimeksianto koski Heunia, konkurssiasiamiestä, kuluttajariitalautakuntaa, lapsiasiavaltuutettua, Onnettomuustutkintakeskusta, tasa-arvovaltuutettua, tiedusteluvalvontavaltuutettua, tietosuojavaltuutettua ja yhdenvertaisuusvaltuutettua. Toimeksiantoa edelsi vuonna 2019 toteutettu Oikeushallintovirastoselvitys, jonka selvityshenkilönä toimi varatuomari Juhani Jokinen.

Selvitys sisältää kahden organisointivaihtoehdon eli vaihtoehto 1 (Oikeushallinnon erityisviranomaiset) ja vaihtoehto 2 (Oikeushallinnon erityisviranomaisten palvelukeskus) tarkastelun ja niihin liittyvät alustavat säädösluonnokset. Selvityksessä jäsennetään itsenäisyyden ja riippumattomuuden toteuttamista hallinnollisissa asioissa sekä yhteisen hallintopalvelun ja viranomaisten välistä suhdetta mahdollisimman konkreettiselle tasolle. Vaihtoehtojen vertailu perustuu kokonaisarvioon, jossa punnintaan tulevat viranomaisten riippumattomuuden ja itsenäisyyden lisäksi myös muut julkiset intressit.

Selvitykseen sisältyy suunnitelma hallinnollisten palvelujen organisoinnista ja valtion yhteisten palveluntuottajien erityisasiantuntemuksen hyödyntämisestä palvelujen tuottamisessa. Selvityksen lopuksi tarkastellaan muutoksen vaikutuksia laajemmin.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy