Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Empiirisiä katsauksia korruption vaaran vyöhykkeille : KORSI-projektin raportti 3
Julkaistu

19.11.2020

ISBN

978-952-287-914-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-914-1

Asiasanat ja teemat

korruptio, lahjonta, eettisyys, indikaattorit, riskit, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

131

Info

KORSI-projektissa on kartoitettu indikaattoreita eräiden vaikeasti mitattavien korruption osa-alueiden seurantaan. Nämä seurantakohteet liittyvät lähinnä rakenteelliseen ja verkostomaiseen korruptioon, kuten epäeettiseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon.

Projektissa koottujen ja analysoitujen tietojen perusteella korruptio on moniulotteinen ja käsitteellisesti ristiriitainen kokonaisuus. Tämä vaikuttaa siihen, miten korruptiota ja sen eri osa-alueita voidaan mitata ja seurata.

Tämä KORSI-projektin raportti 3 sisältää kuusi eri aiheista ja eri menetelmin laadittua katsausta korruptiosta ja sen mittaamisesta. Tarkasteluja pohjustaa rakenteellisen ja verkostomaisen korruption laaja-alainen analyysi. Seuraavat kolme artikkelia koskevat kyselytutkimusten hyödyntämistä korruption seurannassa, kansalaisten arvioita korruptiosta sekä korruptiorikollisuutta poliisin rekisteritietojen avulla. Viimeiset kaksi artikkelia kuvaavat korruptiota ja sen mittaamista kahden riskialueen näkökulmasta (rakennusala; urheilukorruptio ja kilpailumanipulaatio).

Raportin yhtenä tärkeänä tuloksena voidaan pitää sitä, että kyselytutkimusten hyödyntämistä eritelleessä artikkelissa koottiin tehtävänannon mukaisesti esimerkkejä indikaattoreiksi seitsemälle vaikeasti mitattavalle korruption osa-alueelle. Myös muut artikkelit tuottivat runsaasti käyttökelpoisia ehdotuksia korruption seurantamenetelmiksi ja -indikaattoreiksi.

Projektissa tuotettiin myös kaksi muuta raporttia. Niistä raportti 2 kuvaa korruption kokonaisvaltaisen seurannan menetelmiä, ja raportti 1 kokoaa muiden raporttien tuloksia ja sisältää keskeiset suositukset.

Hinta

39,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy