Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Menetelmiä korruption kokonaisvaltaiseen seurantaan : KORSI-projektin raportti 2
Julkaistu

19.11.2020

ISBN

978-952-287-910-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-910-3

Asiasanat ja teemat

korruptio, lahjonta, eettisyys, indikaattorit, riskit, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

95

Info

KORSI-projektissa on kartoitettu indikaattoreita eräiden vaikeasti mitattavien korruption osa-alueiden seurantaan. Nämä seurantakohteet liittyvät lähinnä rakenteelliseen ja verkostomaiseen korruptioon, kuten epäeettiseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon.

Projektissa koottujen ja analysoitujen tietojen perusteella korruptio on moniulotteinen ja käsitteellisesti ristiriitainen kokonaisuus. Tämä vaikuttaa siihen, miten korruptiota ja sen eri osa-alueita voidaan mitata ja seurata.

Tämä KORSI-projektin raportti 2 kuvaa korruption seurantaan käytettävissä olevia menetelmiä, joiden avulla voidaan kuvata korruptiotilannetta kokonaisvaltaisesti. Tällaisia menetelmiä ovat riski-indikaattorit, korruption vastaisten toimien mittaaminen sekä piilokorruption paljastaminen. Raportti ei sinänsä mittaa tai esittele korruption nykytilaa maassamme vaan se käsittelee mittarien ja mallien valintaa antaen esimerkkejä vaihtoehdoista.

Raportin perusteella erilaiset riskienhallinnan menetelmät, kansainväliset korruption seurantamallit ja isojen tietomassojen analysointi soveltuvat hyvin suomalaisen korruption paljastamiseen, seurantaan ja politiikkatoimien suunnitteluun. Korruptiotilanteen seuranta Suomessa edellyttää kokonaisvaltaisen riskiarvion käyttöönottoa sekä alakohtaisen tiedon kokoamista arvion tueksi.

Projektissa tuotettiin myös kaksi muuta raporttia. Niistä raportti 3 sisältää empiirisiä katsauksia korruption vaaran vyöhykkeille, ja raportti 1 kokoaa muiden raporttien tuloksia ja sisältää keskeiset suositukset.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy