Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Mittaamaton korruptio? Korruption seurannan indikaattorit (KORSI) -projekti ja sen keskeiset tulokset : KORSI-projektin raportti 1
Julkaistu

19.11.2020

ISBN

978-952-287-906-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-906-6

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, korruptio, lahjonta, eettisyys, indikaattorit, riskit

Sivumäärä

37

Info

KORSI-projektissa on kartoitettu indikaattoreita eräiden vaikeasti mitattavien korruption osa-alueiden seurantaan. Nämä seurantakohteet liittyvät lähinnä rakenteelliseen ja verkostomaiseen korruptioon, kuten epäeettiseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon.

Projektissa koottujen ja analysoitujen tietojen perusteella korruptio on moniulotteinen ja käsitteellisesti ristiriitainen kokonaisuus. Tämä vaikuttaa siihen, miten korruptiota ja sen eri osa-alueita voidaan mitata ja seurata.

Tämä KORSI-projektin raportti 1 kuvaa hankkeen tehtävänantoa, kokoaa keskeisiä tuloksia ja esittelee raportteihin 2 ja 3 perustuvia suosituksia. Tehtävänannon esittelyssä avataan projektin taustaa, tavoitteita ja toteutusta. Keskeisiä tuloksia esitellään kuvaamalla raportin 2 tietojen avulla korruption kokonaisvaltaista arviointia sekä raportin 3 perusteella empiirisiä katsauksia korruption mittaamiseen eri näkökulmista.

Keskeiset suositukset liittyvät viiteen kokonaisuuteen. Ne ovat määrällistä tietoa tuottavat menetelmät, ilmiön moniulotteisuutta kuvaavat ja uuden sukupolven menetelmät, avoin data ja tietojen hyödynnettävyys, menetelmien kehittäminen ja tutkimustarpeet sekä korruption hallintapolitiikan näkökulmat. Nämä tarkoittavat käytännössä muun muassa sitä, että korruptiotilannetta on seurattava hyödyntämällä määrällistä perustietoa, monipuolisia menetelmiä, moderneja tiedonhaun keinoja, erillistutkimuksia sekä kattavia riskiarvioita.

Raportin loppuun on koottu runsaasti KORSI-projektin muihin raportteihin perustuvia esimerkkejä korruption seurantamenetelmiksi ja -indikaattoreiksi. Ne sisältävät korruption kokonaisvaltaisia seurantamalleja, ehdotuksia kysely- ja rekisteritiedon hyödyntämiseksi sekä alakohtaiseen tarkasteluun perustuvia havaintoja.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy