Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kotirauhan perustuslainsuoja ja sen rajoittaminen Euroopan unionin oikeudessa : Esiselvitys
Julkaistu

14.10.2020

ISBN

978-952-259-906-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-906-3

Asiasanat ja teemat

kotirauha, EU-oikeus, perusoikeudet, tarkastusoikeus, perustuslaki, EU:n perusoikeuskirja

Sivumäärä

40

Info

Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan viitannut siihen, että EU:n perusoikeuskirjassa turvattu kotirauhan suoja ei ole kaikilta osin yhteneväinen perustuslain 10 §:n 3 momentin kanssa. Se ei esimerkiksi sisällä Suomen perustuslain kaltaista kvalifioitua lakivarausta, minkä vuoksi perusoikeuskirjan kanssa yhdenmukaistakin EU-sääntelyä on toisinaan vaikea ongelmitta sovittaa yhteen Suomen valtiosäännön kanssa. Kotirauhan suojan rajoittaminen on perustuslakivaliokunnassa ollut esillä esimerkiksi tilanteessa, jossa EU-lainsäädännöstä johtuva toimivaltasääntely ei ole mahdollistanut tarkastustoimivaltuuden rajoittamista perustuslain 10 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla, ja sääntelyä on jouduttu arvioimaan EU:n sekundaarilainsäädännön etusijaperiaatteen kautta.

Esiselvityksen tavoitteena on selvittää perustuslain 10 §:n 3 momentin rajoituslausekkeiden muutostarpeita ja erityisesti EU-oikeudesta seuraavia reunaehtoja kotirauhan suojan tulkinnalle ja rajoittamiselle. Selvityksessä kiinnitetään huomiota myös siihen, missä määrin EU-lainsäädäntöön sisältyviä tarkastustoimivaltuuksia ylipäätään arvioidaan kotirauhan suojaan liittyvistä lähtökohdista unionisääntelyä valmisteltaessa.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy