Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta : Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Julkaistu

08.10.2020

ISBN

978-952-287-942-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-942-4

Asiasanat ja teemat

kestävä kehitys, kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030, Agenda2030, the 2030 Agenda for Sustainable Development

Sivumäärä

125

Info

Kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon. Agenda2030 on ohjannut Suomen ja muiden maiden kestävän kehityksen työtä vuodesta 2016 lähtien.

Tämä selonteko kuvaa Suomen nykytilanteen Agenda2030:n toteuttamisessa, hallituksen toimet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä, kansallista toimeenpanoa ohjaavat politiikkaperiaatteet, toimeenpanon organisoinnin sekä toimeenpanon seurannan ja arvioinnin toteutuksen.

Tätä selontekoa on valmisteltu poikkeuksellisissa oloissa. Koronaviruspandemia on aiheuttanut suuria mullistuksia ympäri maailman, ja vaikuttanut merkittävästi myös suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Hallitus on tehnyt useita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ollut suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta ja vakaus. Koronaviruspandemian johdosta hallituksen lyhyen aikavälin talouspolitiikan agenda on muuttunut merkittävästi.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma (2019) rakentuu kestävälle kehitykselle. Hallitusohjelman tavoitteena on osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä yhteiskunta. Hallituksen talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. Tällä tarkoitetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, korkeaa työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta.

Hallitusohjelman tavoitetta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästä Suomesta toimeenpannaan strategisten kokonaisuuksien kautta. Strategiset kokonaisuudet ohjaavat hallituksen työtä myös Agenda2030n tavoitteiden saavuttamiseksi.

Agenda2030:n toimeenpano on kesken eikä tavoitteita olla vielä globaalisti saavutettu. Vaikka edistystä on monessa suhteessa tapahtunut, on toimia huomattavasti nopeutettava ja skaalattava, jotta tavoitteet saavutetaan määräaikaan mennessä. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen on nyt vajaa kymmenen vuotta aikaa. Suomi on sitoutunut saavuttamaan Agenda2030:n tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Agenda2030:n kantavana ja läpileikkaavana teemana on, että kukaan ei jäisi kehityksestä jälkeen. Hallitusohjelma painottaa sosiaalista vastuuta niin, että kannamme vastuuta toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta. Haluamme, että kaikki pysyvät mukana. Demokratia ja ihmisoikeuksien toteutuminen ovat edellytyksiä sille, että Agenda2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa Suomessa ja globaalisti.

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy