Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Opas eliölajien uhanalaisuuden arviointiin ; Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) arviointiohjeet ja kansalliset täydennykset

Julkaistu:16.01.2017
ISBN:ISBN:978-952-287-326-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-326-2
Asiasanat ja teemat:tutkimus, uhanalaiset lajit, luokitusjärjestelmät, tutkimustoiminta, arviointi
Sivumäärä:99
Info:

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) on kehittänyt vuosien ajan yhtenäistä luokittelujärjestelmää eliölajien uhanalaisuuden arviointiin. Tavoitteena on ollut luoda menetelmä, jonka avulla minkä tahansa monisoluisen eliölajin häviämisriski voidaan arvioida. Tämä opas on suomenkielinen yhteenveto kolmesta IUCN:n julkaisemasta ohjeesta:

- IUCN Red List Categories and Criteria, versio 3.1 (IUCN 2012)

- Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria, versio 12 (IUCN 2016)

- Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels, versio 4.0

(IUCN 2012)

Opas sisältää myös IUCN:n sallimat, kansallisesti päätettävät sovellukset ja käytännön toimintaohjeet, jotka ympäristöministeriön asettama Lajien uhanalaisuuden arviointia ja seurantaa edistävä pysyvä ohjausryhmä on hyväksynyt sekä yhteenvedon arvioinnin valmisteluista. Tämän oppaan kriteereitä ja ohjeita noudattaen arvioidaan Suomen lajiston uhanalaisuus ja laaditaan seuraava eliölajien punainen kirja.

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto