Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Työryhmän mietintö

Julkaistu:29.09.2017
Tilattavissa:29.09.2017
ISBN:ISBN:978-952-259-633-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-633-8
Asiasanat ja teemat:perheoikeus, lapsen huolto, tapaamisoikeus, oikeudenkäynti, prosessioikeus
Sivumäärä:181
Info:Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lakia. Vähäisiä muutoksia ehdotetaan myös eräisiin muihin lakeihin. Lakiin esitetään uusia säännöksiä muun muassa huoltajien velvollisuudesta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset vuoroasumisesta. Uutta olisi myös se, että lapselle voitaisiin vahvistaa oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä. Lapsen tapaamisoikeutta koskevaan tuomioistuimen päätökseen voitaisiin asettaa uhkasakko. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten valikoimaa ehdotetaan laajennettavaksi. Huoltajien välisestä tehtävienjaosta, oheishuoltajasta ja tietojensaantioikeudesta voitaisiin jatkossa sopia sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. Lakiin ehdotetaan muutoksia, joilla vahvistetaan lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Oikeudenkäyntimenettelyyn ehdotetaan myös muutoksia, joiden tavoitteena on nopeuttaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia oikeudenkäyntejä ja karsia tarpeettomia uusintakäsittelyjä
Hinta:62,70 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto

Valtioneuvoston yhteinen verkkokirjakauppa
Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriö
Oikeusministerio
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö