Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 – Kohti ilmastoviisasta arkea

Julkaistu:25.09.2017
ISBN:ISBN:978-952-11-4748-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4748-7
Asiasanat ja teemat:Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, kasvihuonekaasupäästöt, liikenne, maatalous, jätehuolto, lämmitys, F-kaasut, kulutus, kunnat ja alueet, julkiset hankinnat
Sivumäärä:142
Info:

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman laatimisesta on säädetty ilmastolaissa (609/2015). Suunnitelmassa asetetaan kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja määritellään, millä toimilla varmistetaan tavoitteen saavuttaminen sekä yhdenmukaisuus pitkän aikavälin ilmastotavoitteen kanssa.

Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolisia sektoreita eli ns. taakanjakosektoria. Tähän kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, jätehuollon sekä F-kaasujen päästöt. Rinnakkain vuoden 2016 lopulla valmistuneen energia- ja ilmastostrategian kanssa suunnitelman avulla pannaan toimeen hallitusohjelman ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet. Suunnitelma täsmentää ja täydentää energia- ja ilmastostrategiassa määriteltyjä toimia päästöjen vähentämiseksi. Työssä tarkastellaan myös sektorien välisiä kytkentöjä sekä poikkileikkaavia teemoja, kuten kulutuksen ja paikallisen ilmastotyön merkitystä. Suunnitelman laatimisen perustana on energia- ja ilmastostrategian kanssa yhteinen perusskenaario.

Komission ehdotuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite taakanjakosektorille vuodelle 2030 on 39 % verrattuna vuoden 2005 tasoon. Perusskenaarion nykyiset toimet eivät riitä tavoitteen saavuttamiseen. Keskipitkän aikavälin suunnitelmassa arvioidaan, millä toimilla ero saadaan kurottua umpeen. Suunnitelmassa otetaan huomioon tiedossa olevia epävarmuustekijöitä. Suunnitelman päästövähennystoimet tukevat myös pitkän aikavälin eli vuoden 2050 päästövähennystavoitetta

Hinta:39,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto