Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit

Julkaistu:11.09.2017
ISBN:ISBN:978-952-11-4746-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4746-3
Asiasanat ja teemat:julkiset hankinnat, rakentaminen, vähähiilisyys, hiilijalanjälki, elinkaariarviointi, energiatehokkuus, materiaalitehokkuus, innovaatiot, standardit
Sivumäärä:50
Info:

Tässä oppaassa esitetään vapaaehtoiset kriteerisuositukset, joiden avulla julkisin varoin toteuttavien ja hankintalain alaisten rakennushankkeiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. Erityinen painopiste on elinkaariajattelussa. Sitä suositellaan toteutettavaksi rakennusten suunnitteluvaiheesta alkaen elinkaaren hiilijalanjäljen laskennan kautta.

Kriteerit sisältävät soveltuvuusvaatimusten ja kustannusten arvioinnin lisäksi energian, materiaalien ja innovaatioiden arvioinnin. Näihin teemoihin liittyvät kriteerit on laadittu erikseen suunnittelupalveluiden hankintaan, materiaalien ja laitteiden hankintaan, rakennusurakoiden hankintaan, kokonaisvastuurakentamiseen ja elinkaarimallille. Kriteereitä täydentävät standardeihin pohjautuvat yksityiskohtaiset ohjeet, joiden avulla hankkeissa mukana olevat ympäristöarvioinnin ammattilaiset voivat tehdä vertailukelpoisia laskelmia

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto