Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Mediamarkkinoiden tila ja kilpailukyky – suomalaisen median kansainvälinen vertailu, taloudellinen tila ja kilpailuedellytykset
Julkaistu

24.11.2016

ISBN

978-952-287-308-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-308-8

Asiasanat ja teemat

tutkimus, kansainvälinen vertailu, taloudellinen tila, media-ala, kilpailu, tulevaisuus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

108

Info

Suomen media-ala on tällä hetkellä ennennäkemättömien muutospaineiden edessä. Mediankäyttäjien kulutustottumukset ovat olennaisesti muuttuneet, miltei jokaisesta valtamediasta on tullut kaksisuuntainen, ja vielä 2000-luvun alussa miltei sisämarkkinana säilyneestä Suomen media-alasta on muodostunut kansainvälisten suuryritysten pelikenttä. Toimialan elinvoimaisen tulevaisuuden varmistamiseksi tarvitaan päätöksentekijöiltä uusia linjauksia kansallisella tasolla. Lisäksi Suomelta vaaditaan aktiivista vaikuttamista EU-tason foorumeissa ja toimialan keskeisiltä yrityksiltä vaaditaan uudenlaista yhteistyötä ja uskallusta tarttua uusien jakelukanavien tuomiin mahdollisuuksiin.

Tämän työn keskeisenä tavoitteena on ollut tuottaa vaadittujen linjausten ja toimenpiteiden toteuttamisen tueksi ajantasaista, laadukasta ja käytännöllistä tutkimusta Suomen mediamarkkinoiden tilasta ja tulevaisuudennäkymistä sekä esittää miten Suomen media-ala vertautuu eurooppalaisiin verrokkimaihin.

Selvityksen painopisteenä on ollut kuvata mediayritysten ja -palveluiden kehitystä, sääntelyä ja kehitysten markkinavaikutuksia niin Suomessa kuin eurooppalaisissa verrokkimaissakin. Selvityksen tuloksena on muodostettu toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla pyritään edistämään Suomen media-alan elinvoimaista kehitystä. Toimenpide-ehdotuksiin kuuluvat mm. sähköisten mediapalveluiden arvonlisäveron asettaminen samalle tasolle printtimedian alv:n kanssa sekä mediamainonnan sääntelyn keventäminen.

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy