Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Varautumisen kehitystarpeet turvallisessa yhteiskunnassa
Julkaistu

13.04.2016

ISBN

978-952-287-245-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-245-6

Asiasanat ja teemat

tutkimus, turvallisuus, tutkimustoiminta, uhkat, pandemiat, sähkönjakelu

Sivumäärä

70

Info

Varautumisen kehitystarpeet turvallisessa yhteiskunnassa -hanke vastaa Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan kärkiteemaan Turvallinen yhteiskunta menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana (VNK/471/48/2014). Hankkeessa selvitetään, miten yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritettyjen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja niiden tavoitetilaa vaarantavien uhkamallien ja häiriötilanteiden hallinta on kehittynyt viime vuosien aikana, miten sitä käytännössä toteutetaan, ja miten siihen liittyvät turvallisuussidonnaiset palvelut ovat kehittyneet. Tutkimuksen kohteena on kolme häiriötilannetta: sähkönjakelun häiriöt, kuljetusten häiriintyminen ja pandemia.

Hankkeen tulosten mukaan häiriötilanteita ja toimintaympäristön muutoksia on tarkasteltava riittävän laajasti hyödyntäen eri toimijoiden osaamista. Yhtä aikaa tapahtuvat muutokset voivat olla yhteisvaikutuksiltaan yllättäviä, joten asioiden ja ilmiöiden riippuvuuksien tunnistaminen ja analysointi on keskeistä organisaation toiminnan turvaamiseksi. Alueelliset ja paikalliset erityispiirteet on otettava huomioon varautumissuunnitelmissa. Suunnitelmien on oltava riittävän joustavia vastatakseen erilaisten häiriötilanteiden vaatimuksiin. Suunnitelmia laadittaessa on niitä tarkasteltava yhdessä muiden toimijoiden kanssa, jotta suunnitelmista tulee riittävän yhteensopivia. Varautumisen tason seurantaan on kehitettävä

sopivat mittarit. Käytännön toimintaa harjoiteltaessa on harjoitusten oltava riittävän laajoja ja kaikkien tarpeellisten osapuolten tulee olla mukana, jotta harjoituksissa saatava oppi ja tieto toisten osapuolten resursseista ja käytännöistä leviäisi mahdollisimman laajasti.

Kolmas sektori ja yksityiset kansalaiset tulee ottaa tiiviimmin mukaan varautumissuunnitteluun niin alueellisella kuin paikallisella tasolla. Yritysten omatoimista varautumista tulee edistää esimerkiksi hyvien mallien ja työkalujen avulla sekä palvelun ostajan vaatimuksilla ja painotuksilla. Toiminta ja varautuminen häiriötilanteisiin tulee sisällyttää palvelusopimuksiin.

Häiriötilanteessa toimiminen vaatii nopeaa ja luotettavaa tilannekuvan muodostamista ja tilannetietoisuuden ylläpitoa. Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia rakentaa monipuolisempia tapoja viestiä häiriötilanteista. Käynnissä oleva valtionhallinnon uudistus voi olla mahdollisuus ratkaista epäselviä vastuukysymyksiä ja helpottaa yhteistoimintaa yhtenäistämällä eri toimijoiden maantieteellisiä ja substanssiin liittyviä vastuualueita.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy