Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Harvaan asuttu maaseutu – mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun strategia 2017–2020

Julkaistu:23.03.2017
ISBN:ISBN:978-952-453-948-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-948-7
Asiasanat ja teemat:harvaan asutut alueet, maaseutu, maaseutupolitiikka, strategia
Sivumäärä:71
Info:

Harvaan asutun maaseudun strategian tavoitteena on ensiksi antaa realistinen kuva harvaan asutun maaseudun tilasta ja tulevaisuudesta sekä sen erityisolosuhteista. Toiseksi sen tavoitteena on kuvata niitä toimenpiteitä, joilla harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. Alue kattaa 68 prosenttia Suomen pinta-alasta, mutta siellä asuu alle 6 prosenttia väestöstä. Siellä sijaitsee valtaosa Suomen biotalouden raaka-aineista ja sieltä löytyy valmiiksi rakennettua infrastruktuuria. Väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä huolimatta alueella on osaavia aktiivisia kyläyhteisöjä ja ihmisiä. Vapaa-ajan asukkaat lisäävät alueen väestön määrää kausiluonteisesti ja siten parantavat myös palvelujen tarjontaa

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto