Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Paikkatiedot palveluväylässä
Julkaistu

19.09.2016

ISBN

978-952-287-290-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-290-6

Asiasanat ja teemat

paikkatietopalvelu, paikkatietoinfrastruktuuri, palveluväylä

Sivumäärä

29

Info

Kansallisen Palveluarkkitehtuurin (KaPA) puitteissa on määritelty palvelujen harmonisointiin ja yhteentoimivuuteen tähtääviä periaatteita mm. tiedonsiirtoon, käyttäjätunnistukseen, käyttöliittymiin ja palvelujen metatietoihin liittyen. Osana valtionhallinnon tietoarkkitehtuurin kehittämistä on tehty päätös ottaa käyttöön hallinnon sähköisten palvelujen hyödyntämistä tukeva palveluväylä (Suomi.fi-palveluväylä). Paikkatietoaineistot muodostavat yhden keskeisen tietovarannon, joka olisi tärkeää kytkeä palveluväylän kautta sovellusten saavutettavaksi. Paikkatietoihin liittyen on kehitetty yhteisiä standardeja tukevia palvelutoteutuksia viime vuosien aikana monissa eri organisaatioissa osana INSPIRE-prosessia tukevaa kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentamista. Haasteena nykytilanteessa on erityisesti se, miten voitaisiin sovittaa yhteen paikkatietoalan jo vakiintuneet yhteentoimivuuskäytännöt ja KaPA:n mukaiset sähköisten palvelujen toimintaperiaatteet. Olemassa olevien INSPIRE/OGC-yhteensopivien palvelujen näkökulmasta katsoen Suomi.fi -palveluväylä tulee nähdä mahdollisuutena paikkatietojen hyödyntämiseen uuden tyyppisissä sovelluksissa ja uusilla sovellusalueilla. Hankkeessa kehitetyn sovitinpalvelun avulla operatiivinen INSPIRE/ OGC-yhteensopiva rajapintapalvelu voidaan liittää palveluväylään ilman, että ao. palveluun tarvitsee tehdä mitään muutoksia. Luontevimmin Suomi.fi-palveluväylään kytkettäviksi soveltuvat INSPIRE kyselypalvelut ja OGC Web Feature Service (WFS) -palvelut. Avoimien tietoaineistojen ja palvelujen osalta on tärkeää, että niiden tuottama tietosisältö olisi KaPA-palvelujen hyödynnettävissä myös ilman kytkeytymistä Suomi.fi-palveluväylään. Palveluväylään liittymisen kustannusvaikutukset voivat olla tiedontuottajaorganisaatioille merkittäviä – erityisesti kiristyneiden palvelutasovaatimusten takia. On tärkeää, että KaPA:n tarjoamien tukipalveluiden hinnoittelu ei muodostu esteeksi niiden laajamittaiselle käyttöönotolle

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy