Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille

Julkaistu:16.11.2019
ISBN:9789520033842
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3385-9
Asiasanat ja teemat:Sosiaali- ja terveyspalvelut, perusturva, toimeentulotuki, toimeentuloturva, toimeentulo
Sivumäärä:181
Info:Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut toimeentulotukilain soveltamista koskevan oppaan tukemaan kunnissa tehtävää toimeentulotukityötä. Opas korvaa vuoden 2007 oppaan ja siinä on otettu huomioon toimeentulotukilakiin tehdyt muutokset vuoden 2013 alkuun asti. Toimeentulotuen avulla turvataan vähintään perustuslaissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo sekä edistetään henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Oppaassa korostetaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käyttämistä perustoimeentulotuen ohella syrjäytymisen ja toimeentulotuen asiakkuuden pitkittymisen ehkäisemisessä. Myös muiden sosiaalityön keinojen käyttämistä sekä toimeentulotukilain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaisten suunnitelmien tekemistä on entisestään korostettu.
Hinta:45,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto