Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Naisten ja miesten työuraerot Suomen teollisuuden kuukausipalkkaisella henkilöstöllä 2002–2020
Julkaistu

25.05.2023

ISBN

978-952-00-8441-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8441-7

Asiasanat ja teemat

tasa-arvo, työelämä, sukupuoli, segregaatio, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, tasa-arvopolitiikka, palkkatasa-arvo, sukupuolten työurat

Sivumäärä

68

Info

Tutkimuksessa selvitetään sukupuolten työuraeroja ja niiden yhteyttä miesten ja naisten palkkaeroon Suomen teollisuuden vuosina 2002–2020 työuransa aloittaneilla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla. Raportin avaa taloustieteellinen tutkimuskirjallisuuskatsaus sukupuolten työura- ja palkkaeroista.

Tilastollisen tarkastelun perusteella naiset sijoittuvat aloitusvuotenaan selvästi miehiä suuremmalla todennäköisyydellä alimmille ammattihierarkian tasoille. Ylemmillä tasoilla sijoittumistodennäköisyydet suosivat miehiä. Sijoittumiseroja dominoivat sukupuolten koulutusalaerot. Myös palkat eriytyvät jo aloitusvuotena: puhdas keskipalkkaero on 22.6 prosenttiyksikköä miesten eduksi. Sukupuolten koulutusalasegregaatio selittää siitä yli puolet. Laajan taustatekijäjoukon kontrolloimisen jälkeen selittämätön palkkaero on vajaa neljä prosenttiyksikköä.

Myös myöhemmässä urakehityksessä on sukupuolieroja. Kun urakehitys jaetaan neljään taitotasoon, miesten ylenemistodennäköisyys on naisia suurempi erityisesti tasojen 2 ja 3 välillä. Kun sekä sukupuolten ylenemistodennäköisyyksien ero että naisten osuus ovat selvästi suurimmillaan hierarkiatasolla 2, vaikuttaa siltä kuin tasojen 2 ja 3 välissä olisi naisten etenemistä ehkäisevä "lasikatto".

Kuukausipalkan suhteen miehillä ammattihierarkkista siirtymää ylöspäin seuraa keskimäärin suurempi korotus ja alaspäin pienempi palkanlasku kuin naisilla.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy