Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys Suomen maahanmuuttohallinnon järjestämisestä
Julkaistu

16.03.2023

ISBN

978-952-324-955-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-955-4

Asiasanat ja teemat

maahanmuutto, säädösvalmistelu, lainsäädäntö, ulkomaalaislaki, Maahanmuuttovirasto

Sivumäärä

103

Info

Selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva maahanmuuttoa koskevasta lainsäädännöstä, maahanmuuttoon liittyvistä prosesseista sekä viranomaisten rooleista. Sitä on tarkoitus käyttää maahanmuuttohallintoa edelleen kehitettäessä. Muutoksia ei ehdoteta ministeriörakenteeseen eikä Maahanmuuttoviraston toimialaan. Maahanmuuttoon liittyviä asioita tulisi käsitellä yhdessä ministerityöryhmässä.

Tulisi laatia kokonaisvaltainen maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Sen seurantaa varten tulisi perustaa ministeriöiden korkeasta virkamiesjohdosta koostuva elin.

Maahanmuuttovirastoa tulisi edelleen kehittää lupaviranomaisena, joka tarjoaa sujuvaa palvelua asiakkailleen ja kumppaneilleen. Viraston tulosohjausta tulisi kehittää yhteistyössä niin, että ohjaus ottaa huomioon viraston koko toimialan. Viraston tulisi viipymättä käynnistää myös maahanmuuttoon liittyvä varautumis- ja valmiussuunnittelu. Tulisi myös luoda ulkomaalaisille Suomeen muuttaville vahva digitaalinen tunnistautumisjärjestelmä.

Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin palveluita tulisi hyödyntää vapaaehtoisten palautusten toteuttamisessa ja laadittaessa kansallista uudelleenkotoutumisstrategiaa. Valtioneuvoston tulisi myös arvioida jatkuvasti maahanmuuttoa koskevan eurooppalaisen säädöspohjan ja operatiivisten toimien vaikuttavuutta ja tehdä tarvittaessa aloitteita niiden päivittämiseksi.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy