Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Synnyttäneen äidin selvittäminen ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevan sääntelyn uudistaminen : Työryhmän mietintö
Julkaistu

15.03.2023

ISBN

978-952-400-454-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-454-1

Asiasanat ja teemat

äitiys, isyys, vanhemmuus, DNA-testit, oikeusgeneettiset vanhemmuustutkimukset

Sivumäärä

209

Info

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen synnyttäneen äidin sel-vittämiseksi ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevan sääntelyn uudista-miseksi. Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi vanhemmuuslakia ja oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia. Lisäksi työryhmä ehdottaa muutettavaksi eräitä näihin liittyviä lakeja.

Työryhmä ehdottaa vanhemmuuslakia ja oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että ne mahdollistavat synnyttäneen äidin äitiyden selvittämisen ja vahvistamisen tilanteessa, jossa äitiydestä ei ole saatavilla asiakirjanäyttöä tai asiakirja-näytön luotettavuudesta ei saada riittävää selvitystä.

Työryhmä ehdottaa lisäksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että tuomioistuin voi määrätä oikeusgeneettisen tutkimuksen tehtäväksi vii-mesijaisesti myös haudatusta vainajasta.

Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain nimikettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain nimi olisi jatkossa laki oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy