Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Jatkuvan oppimisen uudet nopeavaikutteiset toimet : Seuranta- ja vaikuttavuustutkimus
Julkaistu

14.03.2023

ISBN

978-952-383-483-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-483-5

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, elinikäinen oppiminen, työllisyysvaikutukset, jatkuva oppiminen, koulutuksen ja ohjauksen mallit

Sivumäärä

152

Info

Jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisten toimenpiteiden rahoitusinstrumentin kautta nopeavaikutteisiin toimenpiteisiin myönnettiin vuosien 2020 -2021 aikana avustusta noin 170:lle jatkuvan oppimisen hankkeelle yhteensä reilut 50 miljoonaa euroa.

Tutkimuksen johtopäätösten perusteella jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisilla toimilla on luotu uudentyyppisiä yhteistyön ja koulutuksen toimintamalleja sekä edistetty osallistujien oppimisvalmiuksia ja työllistymistä. Toimilla on myös vaikutettu osaajien saatavuuteen työvoimapula-aloilla sekä edistetty aliedustettujen ryhmien osallistumista työllistymistä edistäviin toimiin.

Rahoituksen toimeenpano on ollut joustavaa ja se on ollut reaktiivista suhteessa työelämässä ja työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. Jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisia toimia tarvitaan myös jatkossa, mutta niiden toteutuksessa tulee jatkossa kiinnittää huomiota erityisesti koulutuksen sisältöihin, hankkeiden ohjaukseen sekä toimenpanon tietoperuwstaan ja vaikutusten arviointiin

Tutkimuksessa toimenpiteiden työllisyys- ja muiden vaikutusten arviointi osoittautui haasteelliseksi. Ongelmat liittyivät erityisesti tilastollisen aineiston saannin hankaluuksiin, joiden taustalla olivat ennen kaikkea kohderyhmien tavoittamisen vaikeudet, osallistujatietojen puutteellisuus sekä henkilötiedon saantiin liittyvien lupamenettelyjen raskaus ja hitaus.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy