Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Plan för genomförande av ekoprogrammet Luomu 2.0
Julkaistu

08.02.2023

ISBN

978-952-366-859-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-859-1

Asiasanat ja teemat

mat, ekologisk mat, ekoprodukter, livsmedelssystem

Sivumäärä

30

Info

Planen för genomförande av ekoprogrammet Luomu 2.0 har som mål att 25 procent av åkerarealen ska användas till ekologisk produktion, arealen för plockning av ekologiska naturprodukter ska ha fördubblats till cirka 14 miljoner hektar och produktionen av ekologiska vattenbruksprodukter ska ha inletts senast 2030. Ett mål är också att ekologiska produkter ska utgöra 18 procent av den offentliga måltidsservicens livsmedelsuppköp 2025 och 25 procent 2030. Regeringsprogrammet för följande regering inverkar på huruvida alla mål för den ekologiska produktionen nås. Ekoprogrammet blir genomfört endast om det satsas inom hela kedjan och om man föresätter sig att utveckla den ekologiska produktionen. Genomförandeplanen har sammanställts i samarbete mellan berörda grupper inom ekobranschen och förvaltningen genom arbetsgrupper som letts av jord- och skogsbruksministeriet.

Den ekologiska produktionen är inte beroende av kemiska gödnings- eller bekämpningsmedel. Den ekologiska produktionen bör effektiviseras, eftersom det finns en stor skördepotential och den ekologiska produktionen kan bli produktivare. Med hjälp av den nya strategiska CAP-planen, som trädde i kraft vid ingången av året, säkerställs försörjningsberedskapen samtidigt som också miljöns tillstånd förbättras genom att bland annat den ekologiska produktionen stöds.

För att den ekologiska produktionen ska bli starkare krävs det mer kunskap i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Målen kan nås genom satsningar på forskning, rådgivning och utbildning och genom samarbete dem emellan. Utveckling av kunskaperna och kompetensen inom ekologisk produktion gynnar hela den finländska livsmedelskedjan.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy