Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys tilausohjelmapalveluille asetettavan maksuvelvoitteen toteuttamisvaihtoehtojen mahdollisista vaikutuksista Suomessa
Julkaistu

26.01.2023

ISBN

978-952-263-752-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-752-9

Asiasanat ja teemat

elokuva-ala, audiovisuaalinen ala, kilpailukyky, kulttuuripolitiikka

Sivumäärä

71

Info

Euroopan unionin audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan AVMS-direktiivin 13 artiklan 2 pykälä antaa jäsenmaille mahdollisuuden velvoittaa mediapalvelujen tarjoajat osallistumaan eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja arvioita maksuvelvoitteen käyttöönoton mahdollisista vaikutuksista. Tarkastelun kohteena on kolme eri toteuttamisvaihtoehtoa: 0) nykytilan säilyttäminen, 1) suorat investointivelvoitteet ja 2) kansallinen rahasto.

Tietoa ja arvioita eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksista on tuotettu pääasiassa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin avulla. Kuvailevan tilastollisen analyysin avulla pyrittiin vastaamaan kysymykseen eri toteuttamismallien mahdollisista taloudellisista vaikutuksista. Kvalitatiivisen analyysin tavoitteena oli tuottaa tietoa eri toteuttamisvaihtoehtojen yleisistä vaikutuksista sekä vaikutuksista Suomen kilpailukykyyn kansainvälisillä audiovisuaalisilla markkinoilla.

Analyysi osoittaa, että kaikilla toteuttamisvaihtoehdoilla voi olla sekä kotimaisen av-alan orgaanista kasvua edistäviä että sitä estäviä tai hidastavia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuisivat eri tavoin eri toimijoihin ja voisivat olla osin ennakoimattomia. Maksuvelvoitteen käyttöönottoa pohdittaessa olisikin tärkeää määritellä tarkasti, mitä alan haastetta maksuvelvoitteella pyritään ratkaisemaan.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy