Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Korkeakouluopiskelijoiden ajankäyttö ja Covid-19-pandemia
Julkaistu

09.01.2023

ISBN

978-952-263-740-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-740-6

Asiasanat ja teemat

koronavirukset, korkeakouluopiskelu, opiskelukyky, opiskelumotivaatio, opiskelijaelämä, ammattikorkeakoulut, yliopistot, opintojen kesto, työssäkäynti

Sivumäärä

22

Info

Tässä artikkelissa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden ajankäyttöä vuonna 2022. Artikkelissa esitellään opiskelijoiden ajankäytön yleiskuvan lisäksi sitä, miten tyytyväisiä opiskelijat ovat ajankäyttöönsä ja miten ajankäyttö on muuttunut Covid-19-pandemian aikana eli vuodesta 2019. Tämän lisäksi artikkelissa tarkastellaan opiskelijoiden suhtautumista pandemiaan myös yleisemmällä tasolla.

Artikkelin tutkimusaineistona toimii Suomen Eurostudent VIII -aineisto. Aineisto kerättiin vuoden 2022 keväällä Tilastokeskuksen toimesta. Aineiston avulla on mahdollista selvittää muun muassa korkeakouluopiskelijoiden elinoloja, opiskelua ja ajankäyttö.

Tulosten perusteella korkeakouluopiskelijoiden ajankäyttö on muuttunut jonkin verran vuodesta 2019. Opiskelijat käyttävät vuonna 2022 esimerkiksi enemmän aikaa työssäkäyntiin ja vähemmän aikaa opiskeluun kuin he käyttivät kolme vuotta aiemmin. Ajankäyttö kuitenkin vaihtelee huomattavasti riippuen opiskelijan koulutusalasta sekä elämäntilanteesta.

Ajankäytön muutoksien lisäksi tuloksista havaitaan, että opiskelijat kokevat Covid-19-pandemian vaikuttaneen heidän opintojensa eri ulottuvuuksiin varsin kielteisellä tavalla. Tyytyväisyys ajankäyttöön on ajankäytössä tapahtuneista muutoksista ja Covid-pandemiasta huolimatta säilynyt varsin samalla tasolla kuin se oli vuonna 2019.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy