Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Suomen kunnallisen itsehallinnon laajuus erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta
Julkaistu

09.12.2022

ISBN

978-952-383-240-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-240-4

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, itsehallinta, perusoikeudet, sivistykselliset oikeudet, osallisuus, yhdenvertaisuus, valvonta, kunta, järjestämisvastuu, kunnallinen palvelutuotanto

Sivumäärä

175

Info

Hankkeessa on arvioitu valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta kunnan itsehallinnon laajuutta suhteessa kunnalle annettuihin tehtäviin. Suomessa kunnallisen itsehallinnon vahva perusta on turvattu perustuslailla. Perustuslaissa turvataan muitakin perusoikeuksia, kuten kansalaisten osallistaminen, yhdenvertaisuus ja sivistykselliset oikeudet. Hankkeessa arvioidaan, kuinka itsenäisesti kunta voi päättää omasta toiminnastaan vaarantamatta muiden perusoikeuksien toteutumista sekä valtion mahdollisuutta puuttua kuntien toimintaan.

Alueellisen itsehallinnon luonnetta koskeva oikeudellinen tarkastelu osoittaa, ettei selvien rajojen asettaminen kuntien itsehallinnolle ole mahdollista. Kunnan tehtävien eriyttämisen kohdalla merkitystä onkin erityisesti valtiosäännöstä kuntalaisille johtuvien oikeuksien toteutumisella, ei niinkään kunnalla tai tehtävien toteuttamistavalla itsessään.

Hankkeessa on arvioitu kuntien palvelutuotannon järjestämismahdollisuuksia eri näkökulmista. Erityisesti huomiota on kiinnitetty kasvatus- ja opetustoimen palvelujen järjestämiseen. Hankkeessa esitetään mahdollisuuksia kuntien toiminnan kehittämiseksi sekä asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi että myös perusoikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi. Toiminnan kehittämisessä ovat punnittavina kuntien itsehallinnollinen asema ja muiden perusoikeuksien toteutuminen sekä sääntelykustannukset.

Hinta

49,50 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy