Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Suomessa käyttöön kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto : Varda-hankkeen loppuraportti
Julkaistu

21.11.2022

ISBN

978-952-263-720-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-720-8

Asiasanat ja teemat

varhaiskasvatus, tietovarannot, tiedontuotanto, kehittämishankkeet

Sivumäärä

42

Info

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittämishankkeen vuonna 2016. Taustalla oli varhaiskasvatuksen hallinnollisen vastuun siirtyminen sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Tunnistettiin, että varhaiskasvatuksen ohjaus-, suunnittelu- ja kehittämistyö olisi haastavaa ilman kattavaa tietopohjaa. Aiemmin tiedot keräsi Tilastokeskus osana kuntien talous- ja toimintatilastoa.

Kehittämishankkeen tuotoksena valmistui vuonna 2019 käyttöönotettu varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda). Tietovarannon kautta saadaan yhteismitallista, ajantasaista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa, jota hyödynnetään varhaiskasvatuksen kansallisessa ja kansainvälisessä suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistyössä sekä viranomaisten lakiperusteisessa toiminnassa. Lisäksi tietovarannon tietoja voidaan hyödyntää tieteelliseen tutkimukseen. Tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018).

Tietotuotannon ohessa opetus- ja kulttuuriministeriö työsti varhaiskasvatuksen sanastoa osana opetus- ja koulutussanasto OKSAa. Käsitteillä on ollut keskeinen rooli muutosten merkitysten luomisessa sekä muutosten läpiviennissä.

Tässä loppuraportissa tarkastellaan Vardan taustaa, käyttöönottoja, ylläpitoon siirtoa ja tulevaisuutta.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy