Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Nationell strategi för bekämpning av terrorism 2022–2025
Julkaistu

17.11.2022

ISBN

978-952-324-574-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-574-7

Asiasanat ja teemat

allmän ordning, nationell säkerhet, inre säkerhet, strategier, statsrådets principbeslut, säkerhet, terrorism

Sivumäärä

29

Info

Den nationella strategin för bekämpning av terrorism styr Finlands verksamhet nationellt och internationellt vid terrorismbekämpningen. I strategin fastställs de strategiska målen och åtgärderna för terrorismbekämpningen.

Genom den nationella strategin bemöts de krav som den föränderliga omvärlden och det kontinuerligt ökade hotet om terrorism ställer på terrorismbekämpningen. Genom strategin stöds långsiktigt och omfattande samarbete mellan alla som deltar i terrorismbekämpningen. Bekämpningen av terrorism och av våldsbejakande radikalisering och extremism som leder till terrorism tryggar som en del av det internationella säkerhets- och utvecklingsarbetet Finlands nationella intressen samt främjar Finlands och finländarnas säkerhet.

Målet för förebyggandet av terrorism är att ingripa i orsakerna till terrorism. Terroristbrott förebyggs och avslöjas i ett så tidigt skede som möjligt och det straffrättsliga ansvaret realiseras. Samhällets funktionsförmåga och återgång till normaltillstånd efter ett eventuellt terroristbrott stärks genom beredskap. Myndighetskommunikationen stödjer kampen mot terrorism genom att identifiera narrativer som uppmuntrar till terrorism och ingripa i dem.

Strategin betonar respekt för rättsstatsprincipen samt de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna även vid terrorismbekämpningen.

Inrikesministeriet följer genomförandet av den nationella strategin för bekämpning av terrorism och kommer att utarbeta en halvtidsrapport 2024.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy