Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Luonnos hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

04.10.2022

ISBN

978-952-400-462-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-462-6

Asiasanat ja teemat

asunto-osakeyhtiöt, esteettömyys, osuustoiminta, yhtiökokoukset, asunto-osakeyhtiö, kestävä asuminen, osuustoiminnallisuus, esteettömyys, yhtiökokoukset

Sivumäärä

32

Info

Lausunnonantajat suhtautuvat pääosin myönteisesti esitysluonnoksessa esitettyihin muutosehdotuksiin.

Ehdotusta rakennuksen ja kiinteistön yhteisten tilojen esteettömyyden parantamisesta osakkaan aloitteesta ja kustannuksella pääosin joko kannatetaan sellaisenaan tai muutettuna. Liikunta- tai toimintarajoitteisia edustavat tahot katsovat, että esteettömyyttä parantavaa muutostyötä ei tulisi kieltää vain vähäisen haitan tai pelkästään väitetyn haitan perusteella. Osa lausunnonantajista korostaa, että työn teettävän osakkaan tulisi vastata paitsi uudistuksen toteuttamisen, myös ylläpidon ja kunnossapidon kustannuksista. Lisäksi kiinnitetään huomiota yhtiön oikeuksien turvaamiseen tilanteessa, jossa osakas laiminlyö yhtiön tiloissa toteuttamansa muutostyön kunnossapidon tai, jossa yhtiö joutuu teettämään muutostöiden kunnossapitoa osakkaan kustannuksella.

Asumisen kestävyyttä parantavien uudistusten helpottamista kannattaa suurin osa lausunnonantajista sellaisenaan, joskin osa lausunnonantajista katsoo, että merkittävyyskriteerin tai kestävän asumisen määrittäminen voi olla käytännössä haasteellista.

Osuustoiminnallista asunto-osakeyhtiötä koskeva sääntelyn tarve ja vaikuttavuus jakaa lausunnonantajien mielipiteitä. Ehdotetun uuden sääntelyn soveltuvuutta olemassa oleviin asunto-osuuskuntiin tulisi muutamien lausunnonantajien mielestä täsmentää. Useat lausunnonantajista eivät ota kantaa ehdotukseen.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy