Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rikosasioiden tilannekuva ja muutostekijät viranomaisten tilastojen ja haastattelujen valossa
Julkaistu

29.09.2022

ISBN

978-952-400-322-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-322-3

Asiasanat ja teemat

rikosasiat, rikollisuus, käsittelyaika, tuomioistuimet

Sivumäärä

41

Info

Selvitys avaa oikeudenhoidon selonteon valmistelussa esiin nousseita rikosasioihin liittyvien muutostekijöitä. Tarkastelu kohdistuu käräjäoikeuksien ja syyttäjän tilannekuviin 2010-luvulla, rikollisuuden monimuotoistumiseen sekä kansainvälisten rajat ylittävien rikosasioiden tilanteeseen.

Selvitys pohjaa viranomaisten tilastoihin sekä toteutettuihin asiantuntijahaastatteluihin.

Keskeinen muutos viime vuosikymmenellä on ollut rikosasioiden keskimääräisten käsittelyaikojen pidentyminen käräjäoikeuksissa. Rikosasioiden yleiskuvassa tai kansainvälistymisessä ei juurikaan ole tapahtunut muutoksia käytettyjen tilastojen perusteella syyttäjän tai poliisin toimialueilla 2010-luvulla. Tilastojen perusteella rikosasioihin liittyvät muutostekijät eivät siis ole erityisen suoraviivaisia tai helposti tunnistettavia asioita.

Käytännön toimijoiden haastatteluissa nousi esiin kolme keskeistä osatekijää rikosasioiden tilannekuvalle: 1) toimijoiden resurssit ja niiden jakautuminen; 2) kansainvälisten liitännäisyyksien koettu lisääntyminen; ja 3) aikataulujen yhteensovittamisen haasteet erityisesti käräjäoikeuksien ja syyttäjän välillä. Haastattelujen perusteella piirtyy tarve hahmottaa rikosketju yhtenäisenä prosessina.

Selvityksen perusteella tulevia toimenpiteitä koskevat kysymykset liittyvät erityisesti siihen, miten löydetään toimivia keinoja jo tiedossa olevien haasteiden ratkaisemiseksi.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy