Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Handbok för miljövårdsmyndigheten om tillsynen av omständigheter rörande biocidprodukter
Julkaistu

27.09.2022

ISBN

978-952-361-429-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-429-1

Asiasanat ja teemat

biosidit, kemikaalit, valvonta, ympäristövalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöluvat, biocider, kemikalier, miljöskydd, miljötillstånd, biocid, kontrollen av förhållanden, miljötillsyn

Sivumäärä

61

Info

Målet med handboken som riktar sig till tillstånds- och tillsynsmyndigheterna är att förbättra nivån på det miljö- och hälsoskydd som gäller kemikalier och att säkra verksamhetsutövarnas likabehandling. Handboken behandlar biocidlagstiftningens grunder och olika tillstånd för biocidprodukter med beaktande av biocidförordningens övergångsperiod. Handboken ger konkreta råd för kontrollen av förhållanden för biocidprodukter på tillsynsobjekt som omfattas av miljötillståndssystemet. I handboken ingår också en beskrivning av informationskällor och användningen av dem, såsom KemiDigis biocidregister och kemikalieförteckning samt Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) databaser för biocidprodukter och verksamma ämnen i biocidprodukter.

Handboken kompletterar anvisningen för miljötillsynen Användning av kemikalieuppgifter i miljötillstånd - Anvisning för tillstånds- och tillsynsmyndigheter när det gäller biocidprodukter och särdragen i tillsynen över biocider. Utöver myndigheterna är handboken till nytta även för de verksamhetsutövare som använder biocidprodukter i sin verksamhet.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy