Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen
Julkaistu

15.09.2022

ISBN

978-952-383-819-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-819-2

Asiasanat ja teemat

övergripande säkerhet, försörjningsberedskap, resiliens, redogörelser

Sivumäärä

45

Info

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen till riksdagen fastställer de viktigaste målen för utvecklingen av försörjningsberedskapen fram till 2030. Genom redogörelsen och verkställandet av den säkerställs en tillräcklig nivå på försörjningsberedskapen som en del av samhällets övergripande säkerhet. Redogörelsen om försörjningsberedskap ges nu för första gången.

Försörjningsberedskap innebär beredskap för kriser och störningar samt kontinuitetskontroll så att den produktion, service och infrastruktur som är nödvändig med tanke på befolkningens försörjning, näringsliv och försvar kan tryggas vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapen har mer än hundraåriga traditioner i Finland. Finland har fortfarande ett välfungerande försörjningsberedskapssystem som är unikt i världen, men den förändrade omvärlden kräver att tillräckliga resurser tryggas och att verksamhetsmodellen utvecklas. I Finland baserar sig försörjningsberedskapsarbetet på samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. Det internationella samarbetet inom försörjningsberedskapsarbetet blir också allt intensivare.

De riktlinjer för utvecklingen som tas upp i redogörelsen gäller försörjningsberedskapens ekonomiska resurser, uppdatering av lagstiftningen om försörjningsberedskapen, sektorspecifikt beredskapsarbete och utveckling av samarbetet samt förstärkning av nätverket för försörjningsberedskapsarbete och samhällsdialogen.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy