Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rättstat, Europeiska unionen och Finland
Julkaistu

01.09.2022

ISBN

978-952-383-452-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-452-1

Asiasanat ja teemat

rättsstat, forskning, forskningsverksamhet, EU, Finland, europarätt, forskning, forkningsverksamhet, EU, rättstat, europarätt, Finland

Sivumäärä

226

Info

I projektet har rättsstaten som begrepp granskats samt dess betydelse och ingripanden mot kränkande av den ur EU-rättens (Europeiska unionen) synvinkel. Undersökningen har gjorts med kontextuella rättsvetenskapliga metoder. I undersökningen ser vi att rättsstatsprincipen är en bindande förpliktelse i EU-rätten, som bör förstås i ett bredare sammanhang som har sin grund i unionens värderingar och som förpliktar unionen samt medlemsstaterna innehållsmässigt i samma riktning. Enligt undersökningen påverkar respekterandet av rättsstatsprincipen väsentligt EU:s verksamhetsförutsättningar, speciellt på de regleringsområden som grundar sig i myndighetsåtgärders ömsesidiga erkännande. Enligt EU-rätten kan man i efterhand ingripa i rättsstatsöverträdelser, speciellt med hjälp av sanktionsförfaranden av politisk natur, villkorlighetsförordningen samt överträdelseförfaranden samt på förhand med hjälp av särskilt angivna finansieringsprogram. I fråga om EU:s yttre förbindelser definieras rättsstaten i princip på samma sätt som i verksamheten inom unionen, men EU kan inte globalt ensam definiera innehållet i rättsstatsbegreppet. Finlands rättsstatssituation är rätt bra i internationell jämförelse; problemen hör närmast till tillgången på rättsskydd. Den inhemska rättsstatssituationen har inte uttömmande utvärderats i undersökningen, men i slutet har vissa aktuella rättsstatsproblem som berör EU-rätten och som gäller Finland lyfts fram.

Publikationen har genomgått en extern vetenskaplig utvärdering.

Hinta

64,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy