Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Finlands program för hållbar tillväxt : Projektguide för SHM:s andra ansökningsomgång för statsunderstöd under 2023–2025
Julkaistu

01.09.2022

ISBN

978-952-00-9892-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9892-6

Asiasanat ja teemat

EU-projekt, finansiering, socialvård, hälsovård, hälsovårdstjänster, understöd, projekt, utveckling, socialtjänster, välfärdsområden

Sivumäärä

75

Info

Finlands program för hållbar tillväxt stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet finansieras ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU). Planen för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet syftar till att minska växthusgasutsläppen, öka produktiviteten och höja sysselsättningsgraden, påskynda tillgången till vård samt främja regional och social jämlikhet samt jämställdhet mellan könen.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den fjärde pelaren i Finlands program för hållbar tillväxt som gäller förbättring av tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökning av kostnadseffektiviteten, och delvis för den tredje pelaren som gäller höjning av sysselsättningsgraden och kunskapsnivån för att påskynda hållbar tillväxt.

Projektguiden beskriver programmets riktlinjer enligt vilka statsunderstöd beviljas i SHM:s förvaltningsområde. Guiden beskriver statsunderstödets användningssyfte samt principer och praxis som iakttas vid ansökan om, beviljande, utbetalning och användning av understöd samt genomförande av projekt och utvärdering av och rapportering om dem.

Projektguiden gäller de statsunderstöd om vilka föreskrivs i statsrådets förordning om statsunderstöd inom social- och hälsovården enligt planen för återhämtning och resiliens åren 2021–2025 (1126/2021).

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy