Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Säädösehdotusten maaseutuvaikutusten arviointi : Maaseutuvaikutusten arviointiohje lainvalmistelijoille
Julkaistu

01.09.2022

ISBN

978-952-366-739-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-739-6

Asiasanat ja teemat

lakien vaikutusten arviointi, arviointimenetelmät, maaseutu, vaikutukset

Sivumäärä

63

Info

Suomen eri alueiden olosuhteet vaihtelevat suuresti johtuen muun muassa maantieteeseen, elinkeinorakenteeseen, sosioekonomisiin eroihin ja myös kulttuuriin liittyvistä tekijöistä. Säädösehdotusten maaseutuvaikutuksia on keskeistä arvioida, sillä myös maaseudun hajautunut yhdyskuntarakenne, tuotteiden ja palvelujen markkinat, maankäyttö sekä kolmannen sektorin ja paikallisyhteisöjen rooli poikkeavat huomattavasti kaupunkien vastaavista rakenteista ja toiminnoista.

Maaseutu toimii monelta osin toisin kuin kaupungit ja niin päätökset, ohjelmat ja myös säädökset vaikuttavat eri tavalla maaseudulla ja kaupungeissa. Säädösvalmistelussa onkin syytä kysyä, millä tavalla valmistelussa oleva säädös tulee vaikuttamaan erilaisilla alueilla. Ovatko vaikutukset erilaiset kaupunki- ja maaseutualueilla?

Oikeusministeriön yhteiseen vaikutusten arviointiohjeeseen sisältyy maaseutuvaikutusten yleisempi ohjeistus, jota tämä ohje syventää. Käsillä olevan erillisohjeen avulla voidaan arvioida valmisteltavissa olevan säädösehdotuksen vaikutuksia maaseutualueelle/-alueille.

Ohje tukee säädösvalmistelijaa maaseutuvaikutusten arviointi –menetelmän käytössä. Se sisältää tietoa menetelmän taustasta (luku 1), maaseudusta arviointialueena (luku 2), esimerkkejä arviointikohteista (luku 3) sekä työkaluja arvioinnin toteuttamiseksi (luku 4). Ohjeen lopussa esitetään yhteystahoja ja tietolähteitä (luku 5).

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy